• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com

نمایش مطلب

نمونه سوال مقدماتی ICDL (کتاب)

 نمونه سوالات مقدماتی ICDL (کتاب)

نام فایل : ویندوز-کتاب

حجم فایل : 314KB

 لینک دانلود: برای دانلود نمونه سوال روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 نمونه سوالات مقدماتی ICDL (کتاب)

نام فایل : اینترنت-کتاب

حجم فایل : 175KB

 لینک دانلود: برای دانلود نمونه سوال روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

نمونه سوالات مقدماتی ICDL (کتاب)

نام فایل : پست الکترونیکی-کتاب

حجم فایل : 150KB

 لینک دانلود: برای دانلود نمونه سوال روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

  پاسخنامه

 

                                          پاسخنامه فصل های یک تا چهار   

 

                                                                                 

 

                                         پاسخنامه فصل های پنجم تا هشتم

 

                                                                               

 

                                        پاسخنامه فصل های نهم تا دوازدهم

 

                                                                               

 

                                       پاسخنامه فصل های سیزدهم تا شانزدهم

 

                                                                               

 

                                          پاسخنامه فصل هفدهم